+31 (0)6 4207 6796

Bedrijven

Weer met energie & plezier aan het werk
Stress-counselling kan u als werkgever veel geld besparen doordat ziekteverzuim voorkomen of teruggedrongen kan worden. Veel psychisch leed kan namelijk eenvoudig verholpen worden wanneer mensen handvatten aangereikt krijgen om met een probleem om te gaan.

Wist u dat 60% van het ziekteverzuim met stress gerelateerde psychische (en sociale) klachten te maken heeft?

Het betreft het zogenaamde psychosociale ziekteverzuim of PSA, wat over kan gaan in langdurig ziekteverzuim met als gevolg arbeidsongeschiktheid. Wist u dat bij deze vorm van ziekteverzuim voornamelijk vrouwen (zo’n 42 %) in de leeftijdscategorie van 25 tot 45 jaar vallen? Dat bij mannen het percentage psychisch verzuim rond de 40% is? Het gemiddelde ziekteverzuim bij PSA bedraagt 180 dagen en wanneer er niets gebeurt wordt dit langdurig verzuim.

Bij ziekteverzuim van een werknemer loopt u 12 jaar lang een financieel risico, 2 jaar lang Ziektewet en 10 jaar lang WGA.

Vanuit dit oogpunt is het inzetten van stress-counselling voor u als werkgever gunstig aangezien de kosten van een stress-counselling traject veel lager zijn dan de kosten van ziekteverzuim of verminderde prestaties en productiviteit van uw medewerkers.

Stress-counselling van uw werknemers levert u de volgende voordelen op:

 
besparing van hoge kosten door uitval van medewerkers

verbetering van de vitaliteit en motivatie van uw medewerkers

verbeterde werksfeer tussen de medewerkers

verhoogde productiviteit van uw medewerkers

verbetert de dienstverlening van uw bedrijf

Bovendien leren uw medewerkers problemen te hanteren en zijn ze beter bereid om oplossingsgericht te werk te gaan.

Wat houdt het traject in

Het doel is om stress bij uw medewerkers weg te nemen en probleemhantering aan te leren zodat de medewerker zijn vitaliteit en evenwicht terug krijgt en gemotiveerd zijn werk kan hervatten.

Het traject bestaat uit 3 fasen:
 
1. Het creëren van een vertrouwensrelatie tussen mij en uw medewerker en het vaststellen van de hulpvraag.
2. Het in gang zetten van het proces waarin de medewerker geholpen wordt om inzicht te verkrijgen in zijn eigen functioneren en mogelijkheden. Het bepalen van de gewenste doelstellingen en de te nemen acties om deze te bereiken.
3. Het concreet toepassen van de inzichten in de werksituatie en het dagelijkse leven en het stimuleren van verdere groei en ontwikkeling.

De duur en kosten

De duur en kosten van het Stress-counselling traject zijn afhankelijk van de complexiteit van de hulpvraag van uw medewerker.

In beginsel varieert het aantal gesprekken tussen 5 en 10 en is de duur ongeveer 1 a 1,5 uur. Afhankelijk van uw wensen maak ik graag vrijblijvend een offerte op maat.

Als register counsellor ben ik gebonden aan een ethische code van de branchevereniging ABvC die mij verplicht het besprokene onder mijn beroepsgeheim te houden.
 
 
 
 

Contact of offerte aanvragen


Motivatie en Vitaliteit

De motivatie en vitaliteit bij iemand die onder stress probeert te functioneren zijn vaak aanzienlijk laag ongeacht de oorzaak. Een niet gemotiveerd medewerker zal vaker te maken hebben met concentratieproblemen, hoofdpijn, slecht slapen of onregelmatig leefstijl. Zijn vitaliteit kan dusdanig verlaagd zijn dat er ook fysieke klachten ontstaan met als gevolg verzuim. 

Bij Counseling Consult, wordt uitgebreid aandacht besteedt aan de motivatie en vitaliteit van elke cliënt die door wat voor reden dan ook ontregeld is geraakt. Vaak is met simpele inzichten en oplossingen zowel de motivatie als de vitaliteit van iemand te verbeteren. Een gemotiveerde medewerker die goed in zijn vel zit is productiever en positief. Dus de investering waard.

Verzuim daar en tegen kost u meer dan een kortdurend stress-counselling traject om een medewerker te helpen met een psychosociaal probleem die hem/haar belemmert in zijn functioneren en dagelijks leven.

MEER LEZEN


Hoe ontstaat psychisch ziekteverzuim

Psychisch ziekteverzuim heeft vaak met een te hoge werkdruk en frustratie op het werk of spanningen in privé-sfeer te maken.

Veel mensen kunnen hier niet goed mee omgaan, hun functioneren, prestatievermogen en vitaliteit komen hieronder te lijden. Vaak voelen mensen daardoor geen begrip vanuit hun omgeving. Ze durven dit niet met u, als werkgever, bespreekbaar te maken uit angst voor onbegrip.

MEER LEZEN

Voorkomen & beperken van ziekteverzuim