Stress-counselling

Het vragen en aanvaarden van professionele hulp wanneer stress de overhand heeft, maakt jou niet zwak,
het is juist een teken van waardering voor jezelf.
Stress of crisis

Verstoring in je denken of een plotselinge ontregeling in je leven. Meer lezen >

Wanneer

O.a. bij burn-out, pesten, relatieproblemen, angsten, rouwverwerking en meer. Meer lezen >

Relatie Counselling

Elkaar niet (meer) begrijpen of langs elkaar communiceren leidt tot ergernis, opgekropte gevoelens, problemen en stress. Meer lezen >

Rouw en verlies door overlijden

Het overlijden van een dierbare is het meest ingrijpende verlies in iemands leven. Rouw is het leren omgaan met de gevoelens, gedachten, gedrag en lichamelijke gewaarwordingen die ontstaan wanneer we afscheid moeten nemen Meer lezen >

Scheiding, trauma en verlies begeleiding

Scheiding, trauma of drastische veranderingen in je gezondheid zijn processen van verdriet en verlies verwerking.Meer lezen >

Stress-counselling is een laagdrempelige therapeutische vorm van psychosociale hulp en begeleiding. Stress-counselling is persoons en probleemoplossing gericht.

Het doel is, door middel van één op één gesprekken, jou als hulpvragende in een ongewenste (crisis) situatie te helpen aan inzicht in jouw probleem. Met de focus op je gevoelens, je sociaal emotionele welbevinden en door middel van gerichte oefeningen en huiswerkopdrachten leer je je mogelijkheden te benutten. Als cliënt en counsellor zullen we samen werken aan het effectief oplossen van je probleem.

Door verandering een positieve wending te geven aan je levenswijze

Counselling behandelt de mens in zijn geheel en is niet een techniek die op een mens wordt toegepast om alleen zijn probleem op te lossen. Dat wil zeggen dat er zowel je psychisch welzijn, als je fysieke toestand en je leefstijl besproken en aangepakt worden om positieve verandering van je situatie te bereiken. Door empathisch te luisteren en begrip te tonen voor jou en voor jouw problematiek, wordt je geholpen om duidelijkheid te verkrijgen in je belemmering en hoe deze op te lossen. Jij als mijn cliënt hebt de regie in eigen handen. Je krijgt hulp bij het nemen van je eigen beslissingen en het stellen van jouw te behalen doelen. Ik als counsellor zal je steunen bij de uitvoering van de acties om de beoogde doelen te behalen. Het is de bedoeling om door verandering een positieve wending te geven aan jouw levenswijze. Want zonder verandering zal een probleem altijd blijven bestaan.

Inzicht verkrijgen, accepteren en groeien

Het is een proces waarin je geholpen wordt om inzicht te verkrijgen in jouw functioneren, je levensdoelen worden duidelijk en jouw ontwikkelingsniveau zichtbaar. Samen met mij kan jij het ontstaan van jouw problemen verkennen en je gevoelens en gedrag die daaruit voortvloeien leren erkennen. Daarnaast wordt je geholpen om nieuwe mogelijkheden voor persoonlijke groei te leren ontdekken en deze te benutten. Uiteindelijk leer je zelf je problemen op te lossen en zodoende de grip op jouw leven te hervinden.

Stress -counselling voor werknemers

Zit jij vast in je werk, dreigt je psychisch welzijn te verzwakken of ontwikkel je fysieke klachten en kom je er zelf niet uit? Maak dan vrijblijvend een afspraak bij Counselling Consult. Bel 06-4207 6796

Meer informatie >

Vrouw specifieke zorg

Veel (jonge) vrouwen ervaren fysieke en psychische klachten die voortkomen uit het vrouw zijn. Wanneer je te weten komt wat er zich in je lichaam en psyche afspeelt doordat je hormonen in de war zijn, krijg je meer rust in je hoofd. De klachten horen bij hormonale veranderingen maar hoeven niet je levensvreugde te bepalen.

MEER LEZEN >

Stralend vrouw zijn

Aandacht voor je gevoel en emoties, niet alleen voor het oplossen van je probleem