+31 (0)6 4207 6796

Stress of crisis

Verstoring in je denken of een plotselinge ontregeling in je leven
Hinderlijke klachten ontstaan niet plotseling. Vaak stapelen zich onprettige, veelal onuitgesproken gevoelens op omdat je vindt dat je iets moet wat je misschien niet kunt en je je er niet bewust van bent.

Je hebt verwachtingen van jezelf en probeert die waar te maken, maar het lukt je niet. Er ontstaat dan een verstoring in je denken en wanneer dat te lang achter elkaar gebeurt ontstaat er stress.

De klachten kunnen een probleem vormen in je dagelijks leven en je beperken in je relaties met mensen uit je directe omgeving. Denk daarbij aan bijvoorbeeld somber zijn, kortaf zijn naar anderen toe, snel geïrriteerd zijn zonder aanleiding of niet kunnen slapen en slecht op je werk functioneren. Hoofdpijn die steeds de kop opsteekt en voor concentratieproblemen zorgt zonder dat je ziek bent, kan ook duiden op opgebouwd stress.

Stress

Het belemmert je in je werk en in privé leven. Relaties waar je waarde aan hecht kunnen hierdoor stuk lopen. Stress heeft dan de hoofdrol en je ziet door de bomen het bos niet meer.

Crisis

Persoonsgerichte Stress-counselling kan je helpen om in crisis situaties er weer bovenop te komen.

Wanneer stressvolle situaties zich langere tijd opstapelen of je krijgt te maken met een plotseling trauma, bijvoorbeeld een ernstig ongeluk, raak je dermate ontregeld dat er een crisis ontstaat.

Je kan dan als het ware de tijdelijke situatie psychisch niet aan. De kans is groot dat er zich nog onprettiger situaties vormen. Je kan je genoodzaakt voelen om hulp te vragen aan een professional omdat je het probleem zelf niet kan oplossen. Het is dan enorm van belang gedegen psychische hulp te accepteren, om orde te scheppen in de wirwar van je emoties en te herstellen van je disbalans.

Maar hulp vragen is niet altijd makkelijk, net als over gevoelens praten voor velen niet vanzelfsprekend is. Daar kan je verschillende redenen voor hebben, bijvoorbeeld gedachten als: “wat gaan anderen van me denken als ik hulp zoek”, “kan ik gedegen hulp krijgen” of “ ben ik dan niet zwak als ik mijn problemen niet zelf kan oplossen”.

Allemaal Gedachten die je Gevoelens en je Gedrag bepalen. En daar beginnen problemen altijd mee, met de drie G’s.

Orde scheppen in de wirwar van emoties en het herstellen van disbalans