Visie en Missie

Problemen omzetten naar mogelijkheden
In mijn visie is het ervaren van emotionele problemen en stress een teken dat er iets verandert dient te worden zodat je sterker in je leven gaat staan en je probleem zelf leert oplossen.

Dat jij zelf baas over je leven bent hoe moeilijk het ook soms lijkt. Dat jijzelf een oplossend vermogen bezit die je misschien niet aanspreekt.

Ik ben ervan overtuigd stil staan bij wat je probleem je wil vertellen en eerlijk bij jezelf nagaan welke verandering bij jouzelf dient plaats te vinden, kan je inzicht geven in hetgeen dat jou belemmert. Verandering is moeilijk voor veel mensen maar met de juiste begeleiding kan je leren om je zelfoplossend vermogen wel aan te spreken.

Mijn missie is om zoveel mogelijk mensen, vrouwen en mannen, jongeren en jongvolwassen te helpen aan inzichten in hun eigen belemmeringen en hen te laten denken en handelen in mogelijkheden. Mijn missie is om mensen die emotionele en fysieke of praktische problemen ervaren te leren bij zichzelf naar binnen te kijken, hun gevoelens te erkennen, hun belemmeringen te zien en hun probleem om te zetten in  positiviteit zodat ze hun welzijn gaan verbeteren.

In mijn praktijk zie ik clienten die bijna burn out waren, helemaal opbloeien wanneer ze ineens hun mogelijkheden zien en deze gaan benutten.

Ik help je graag dit (gevoels) gebied te onderzoeken en kan je motiveren en inspireren om vanuit een positiever perspectief naar jezelf te kijken en mogelijkheden te vinden/ te benutten die je misschien voor jezelf niet voor mogelijk hield. Dus je talenten leren versterken of nieuwe talenten bij jezelf te ontdekken.

Mijn missie is om jou door inzichten te laten opbloeien


Werk & prive

Stress is zo ingeprent in onze steeds sneller ontwikkelende maatschappij, waarin we prestatiegericht en met een grote druk moeten leven, dat we gewoonweg soms vast komen te zitten in onze eigen wereld met alle gevolgen van dien. In de jaren dat ik bij verschillende grote bedrijven heb gewerkt, heb ik vaak onnodig stress bij collega’s gezien.

Stresssituaties uit privé leven en stress op de werkvloer die soms tot langdurige ziekte leidden. Situaties die op een simpelere manier opgelost konden worden. Zonde, maar het was voor mij nog meer motivatie om iets in stressproblematiek en hantering te gaan doen.


Levensgebeurtenissen

Buiten werk om heb ik ook veel levensgebeurtenissen mogen meemaken, sommige leuk waar ik van groeide en andere die me beperkten omdat het buiten mijn macht lag, ik geen juiste hulp had en/of vroeger niet geleerd had om me te weren.

Door de juiste professionals te spreken en door de juiste hulp en begeleiding te krijgen, heeft het voor mij alsnog positief uitgepakt. Ik ben blij dat ik hulp heb gezocht en aanvaard, ik heb daardoor meer geleerd over mijzelf en waar ik aan kon werken om te zijn waar ik nu ben. Zelfverzekerd en volledig op mijn eigen kunnen vertrouwen.

Problemen leren omzetten in mogelijkheden en groei