+31 (0)6 4207 6796

Visie en Missie

Positieve verandering door zien van je mogelijkheden
In mijn visie is het ervaren van veel stress een teken dat er iets verandert dient te worden waar je innerlijk mee worstelt. Het kan zijn dat je omgeving of bepaalde omstandigheden het je moeilijk maakt, maar hoe je daarmee omgaat is bepalend voor de mate van de ervaren stress.

Wat wil je stress je over jezelf vertellen is dan een goed uitgangspunt om te bepalen welke mogelijkheden je hebt om verandering mogelijk te maken. Jij bent tenslotte manager van je eigen leven.

Ik ben ervan overtuigd dat stil staan bij wat je voelt wanneer je een probleem ervaart en eerlijk bij jezelf nagaan welke verandering dient plaats te vinden, je inzicht gaat geven in hetgeen dat jou belemmert om een oplossing te vinden.

Verandering is moeilijk voor veel mensen. Toch kan je door middel van de juiste begeleiding leren om je zelfoplossend vermogen aan te spreken. Je bezit meer veerkracht dan je vaak denkt.

Mijn missie is om zoveel mogelijk vrouwen en mannen, jongeren en jongvolwassen op een positieve manier bewust te maken van hun beperkende gedachten. Ik kan je leren denken en handelen in mogelijkheden. Positieve verandering is mogelijk wanneer je er open voor gaat staan en daarmee wordt persoonlijke groei ook zichtbaar.

Mijn doel is om mensen die emotionele en fysieke of praktische problemen ervaren te leren bij zichzelf naar binnen te kijken, hun gevoelens te erkennen, hun belemmeringen te zien en hun probleem om te zetten in positiviteit. Hun welzijn zal dan verhogen. Er komt namelijk erkenning en acceptatie van hetgeen je belemmert.

In mijn praktijk zie ik clienten die bijna burn out waren, helemaal opbloeien wanneer ze ineens hun mogelijkheden zien en deze gaan benutten.

Ik help je graag dit (gevoels) gebied te onderzoeken en kan je motiveren en inspireren om vanuit een positiever perspectief naar jezelf te kijken en mogelijkheden te vinden/ te benutten die je misschien voor jezelf niet voor mogelijk hield. Dus je talenten leren versterken of nieuwe talenten bij jezelf te ontdekken.

Mijn missie is om je op een positieve manier te leren denken en handelen in mogelijkheden.


Werk & prive

Stress is zo ingeprent in onze steeds sneller ontwikkelende maatschappij, waarin we prestatiegericht en met een grote druk moeten leven, dat we gewoonweg soms vast komen te zitten in onze eigen wereld met alle gevolgen van dien. In de jaren dat ik bij verschillende grote bedrijven heb gewerkt, heb ik vaak onnodig stress bij collega’s gezien.

Stresssituaties uit privé leven en stress op de werkvloer die soms tot langdurige ziekte leidden. Situaties die op een simpelere manier opgelost konden worden. Zonde, maar het was voor mij nog meer motivatie om iets in stressproblematiek en hantering te gaan doen.


Levensgebeurtenissen

Buiten werk om heb ik ook veel levensgebeurtenissen mogen meemaken, sommige leuk waar ik van groeide en andere die me beperkten omdat het buiten mijn macht lag, ik geen juiste hulp had en/of vroeger niet geleerd had om me te weren.

Door de juiste professionals te spreken en door de juiste hulp en begeleiding te krijgen, heeft het voor mij alsnog positief uitgepakt. Ik ben blij dat ik hulp heb gezocht en aanvaard, ik heb daardoor meer geleerd over mijzelf en waar ik aan kon werken om te zijn waar ik nu ben. Zelfverzekerd en volledig op mijn eigen kunnen vertrouwen.

Ik leer je omgaan met stress en laat je opbloeien