Visie

Problemen hoeven niet per sè een probleem te blijven
In mijn visie op het dagelijks leven, hoeven problemen niet persé problemen te blijven.

Ik ben ervan overtuigd dat problemen juist een informatiebron kunnen zijn om nieuwe mogelijkheden voor een betere kijk op je leven te creëren, hoe moeilijk het soms ook is om positief te blijven.

Om me heen zie ik veel mensen met problemen worstelen waar ze niet uitkomen en ze geven dan vaak een ander de schuld van hun ellende. Ze vergeten stil te staan bij zichzelf en zich af te vragen wat ze eigenlijk zelf willen met hun leven en wat daarin anders kan.

Ik help je graag dit (gevoels) gebied te onderzoeken en kan je motiveren en inspireren om vanuit een positiever perspectief naar jezelf te kijken en mogelijkheden te vinden/ te benutten die je misschien voor jezelf niet voor mogelijk hield. Dus je talenten leren versterken of nieuwe talenten bij jezelf te ontdekken.

Visie vanuit ervaring


Werk & prive

Stress is zo ingeprent in onze steeds sneller ontwikkelende maatschappij, waarin we prestatiegericht en met een grote druk moeten leven, dat we gewoonweg soms vast komen te zitten in onze eigen wereld met alle gevolgen van dien. In de jaren dat ik bij verschillende grote bedrijven heb gewerkt, heb ik vaak onnodig stress bij collega’s gezien.

Stresssituaties uit privé leven en stress op de werkvloer die soms tot langdurige ziekte leidden. Situaties die op een simpelere manier opgelost konden worden. Zonde, maar het was voor mij nog meer motivatie om iets in stressproblematiek en hantering te gaan doen.


Levensgebeurtenissen

Buiten werk om heb ik ook veel levensgebeurtenissen mogen meemaken, sommige leuk waar ik van groeide en andere die me beperkten omdat het buiten mijn macht lag, ik geen juiste hulp had en/of vroeger niet geleerd had om me te weren.

Door de juiste professionals te spreken en door de juiste hulp en begeleiding te krijgen, heeft het voor mij alsnog positief uitgepakt. Ik ben blij dat ik hulp heb gezocht en aanvaard, ik heb daardoor meer geleerd over mijzelf en waar ik aan kon werken om te zijn waar ik nu ben. Zelfverzekerd en volledig op mijn eigen kunnen vertrouwen.

Problemen als informatiebron voor het creëren van nieuwe mogelijkheden