Wanneer helpt stress-counselling

Als jij verandering nodig acht in persoonlijke situaties waar je zelf niet uit komt
Gedachten en depressie

Depressie is een (emotionele) stoornis in het denken van een persoon. Bij depressie en depressieve gedachten spelen meerdere factoren een rol en ook psychische, sociale en gedragsmatige aspecten. Bij sommige mensen is er een aanleg voor depressie en anderen raken in depressie door een reeks van stressvolle of negatieve gebeurtenissen. Dit kan de dood van een dierbare zijn, verliezen van baan, negatief zelfbeeld of een pessimistische levenshouding. Mensen die zich depressief voelen hebben last van somberheid, piekeren, geen zin om anderen te spreken of zien of iets te willen ondernemen en hebben last an stemmingswisselingen.

Lichamelijke klachten en symptomen als gevolg van stress

Chronische vermoeidheid, slaapproblemen, onverklaarbare hoofd-, rug en spierpijn en vage lichamelijke klachten zijn vaak symptomen van stress en psychische belemmeringen zoals angst, piekeren en in negatieve scenario’s denken, maar dit kunnen ook symptomen zijn van hormonale schommelingen zoals (beginnende) overgang, pms of andere hormonale veranderingen.

Relaties

Counselling helpt bij problemen en stress in je relatie’s -en of gezinsproblemen (bijv. tussen partners, in familierelaties en werkrelaties) maar ook bij conflict- en communicatieproblemen.

Rouw

Rouw- en traumaverwerking (o.a. bij scheiding, ongeluk, overlijden, geweld)

Burnout

Wanneer je je lichamelijk en geestelijk totaal uitgeput voelt

Re-integratie

Re-integratie op de arbeidsmarkt

Arbeidsbelasting

Klachten ten gevolge van psychosociale arbeidsbelasting PSA